Peuterspeelzaal Tiel

Peuterspeelzaal Tiel ’t Hoveniertje Tiel

Bij Kindercentrum De Hovenier hebben wij een speciale plek voor peuters van 2 tot 4 jaar: peuterspeelzaal Tiel ’t Hoveniertje! Peuteropvang ‘t Hoveniertje biedt voorschoolse educatie aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Om uw kind de beste zorg te geven, doen wij er alles aan om de omgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsfase en leeftijd van het kind. Dit alles in een huiselijke sfeer en veilige omgeving. Peuters willen graag alles zelf doen: ze ontdekken de wereld en gaan graag op avontuur. Wij bevorderen de zelfstandigheid van uw peuter en geven ze een goede voorbereiding op de basisschool.

Wij hebben naast een peuteropvang, ook een kinderdagverblijf. En dit alles onder één dak! Ideaal voor ouders in Tiel en omgeving die kinderen van verschillende leeftijden hebben. Bekijk al onze groepen voor meer informatie. 

De piramide-methode

Binnen onze peuterspeelzaal werken wij met de piramide-methode, met piramide werk je volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonsteren, verbreden en verdiepen. Hiermee wordt elk onderwerp dat aan bod komt verkend door middel van thema’s. Daarnaast is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zo leren de kinderen prettig om gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel.

VVE peuterspeelzaal

Wij bieden ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Deze educatie is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die moeite hebben met taal. De kinderen volgen een speciaal programma om de ontwikkeling te stimuleren. Met VVE leren we kinderen al spelend meer over de Nederlandse taal, samenwerken en werken aan opdrachtjes. Hierdoor kunnen kinderen hun achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.

De gemeente bepaalt of kinderen hiervoor in aanmerking komen, meestal gaat dit via het consultatiebureau. Er wordt gekeken naar welke taal ouders thuis spreken en hoe taal zich bij een kind ontwikkelt. Het consultatiebureau kan een vve-indicatie geven, dan wordt de voorschoolse educatie vaak via de gemeente vergoed. Ook zonder indicatie kunnen kinderen meedoen, dan wordt het vaak niet vergoed. 

KC De Hovenier Tiel

Binnen Kindercentrum De Hovenier streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie met een open houding naar elkaar, staan open voor ideeën van ouders en personeel en geven openheid over onze werkwijze.

Naast de peuterspeelzaal Tiel vervult Kindercentrum De Hovenier een recreatieve en educatieve functie. We vinden het heel erg belangrijk om kinderen spelenderwijs te blijven stimuleren en uitdagen. Daarom willen we kinderen de mogelijkheid geven om zich te ontplooien op verschillende ontwikkelingsaspecten en vaardigheden. Zo kan uw kind op een leuke manier ontdekken wat zijn/haar talenten zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Peuterspeelzaal Tiel

Openingstijden peuterspeelzaal:

Maandag: 07:00 – 19:00 uur
Dinsdag: 07:00 – 19:00 uur
Woensdag: 07:00 – 19:00 uur
Donderdag: 07:00 – 19:00 uur
Vrijdag: 07:00 – 19:00 uur
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten