Kindercentrum De Hovenier

Visie

Het bieden van professionele kinderopvang en buitenschoolse opvang in een huiselijke en warme sfeer.

Wij willen hierbij de kinderen een veilige en geborgen plaats bieden. Tevens willen wij aan kinderen de mogelijkheid bieden om zich op diverse ontwikkelingsaspecten te ontplooien en relaties aan te gaan met andere kinderen. Hiernaast is educatie ook een punt waar we heel veel aandacht aan besteden.

 

Missie

Binnen Kindercentrum De Hovenier streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters.

We zijn een transparante organisatie met een open houding naar elkaar, staan open voor ideeën van ouders en personeel en geven openheid over onze werkwijze.