Groepen

Mini’s (babygroep)

Kinderdagverblijf de Mini’s biedt dagopvang aan kinderen van 0 tot 2 jaar. Op de babygroep werken wij met vaste gezichten, dit zorgt voor veiligheid en een goede vertrouwensband. Om uw kind de beste zorg te geven, doen wij er alles aan om de omgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsfase en leeftijd van het kind. Het meeste speelgoed is laag aan de grond, de baby’s kunnen hiernaar kijken, voelen, ontdekken en zich langzaamaan optrekken.

Voor dreumesen biedt het wandspeelbord, de loopauto’s en de activiteitenkubus meer uitdaging. Ook bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten passend bij de leeftijd van het kind. Zo wordt er geoefend met omrollen, kruipen, staan en lopen.

Midi’s (peutergroep)

Kinderdagverblijf de Midi’s biedt opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de peutergroep werken wij met vaste gezichten, dit zorgt voor veiligheid en een goede vertrouwensband, zo heeft ook ieder kind zijn eigen mentor. Om uw kind de beste zorg te geven, doen wij er alles aan om de omgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsfase en leeftijd van het kind.

Ons speelgoed sluit aan op de ontwikkelingsfases van uw kind. Zo hebben wij thema hoeken zoals een huishoek, een bouw hoek en een leeshoek. Hier leren de kinderen samenspel, fantasie spel, verkennend spel en exploratief spel. Ook werken wij met een vast dagritme, dit zorgt voor duidelijkheid en structuur op de groep.

Maxi’s (BSO 4 t/m 7 jaar)

De buitenschoolse opvang Maxi’s is voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 7 jaar. Naast de opvangfunctie vervult onze opvang tevens een recreatieve en educatieve functie. De buitenschoolse opvang neemt de verantwoordelijk voor uw kind over op de tijden dat u zelf niet aanwezig kunt zijn. Wij werken binnen onze BSO met vaste gezichten en een vast dagritme, dit brengt rust en structuur voor de kinderen. Kinderen kunnen bij de buitenschoolse opvang spelen en deelnemen aan diverse activiteiten zoals buitenspelen, knutselen, bakken of vrijspelen.

Juniors (BSO 7 t/m 13 jaar)

De buitenschoolse opvang Juniors is voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 7 tot 13 jaar. Naast de opvangfunctie vervult onze opvang tevens een recreatieve en educatieve functie. De buitenschoolse opvang neemt de verantwoordelijk voor uw kind over op de tijden dat u zelf niet aanwezig kunt zijn. Wij werken binnen onze BSO met vaste gezichten en een vast dagritme, dit brengt rust en structuur voor de kinderen. Kinderen kunnen bij de buitenschoolse opvang spelen en deelnemen aan diverse activiteiten zoals buitenspelen, knutselen, bakken of vrij spelen. Hiernaast beschikt de BSO ook over een atelier, hier kunnen de kinderen hun creativiteit uiten.

Peuterspeelzaal ’t Hoveniertje

Peuteropvang ‘t Hoveniertje biedt voorschoolse educatie aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Om uw kind de beste zorg te geven, doen wij er alles aan om de omgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsfase en leeftijd van het kind. Binnen onze peuterspeelzaal werken wij met de piramide-methode, met piramide werk je volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonsteren, verbreden en verdiepen. Hiermee wordt elk onderwerp dat aan bod komt verkend door middel van thema’s. Daarnaast is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zo leren de kinderen prettig om gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel.

Handenarbeidlokaal

Kindercentrum de Hovenier heeft haar eigen atelier. De ruimte is uitdagend ingericht zodat kinderen hier creatief aan de slag kunnen. 

In het atelier zijn er voor de kinderen verschillende soorten knutselmaterialen beschikbaar. De pedagogische medewerkers werken met thema’s waardoor ze leuke en leerzame activiteiten kunnen aanbieden aan de kinderen. Ook worden er vaak verschillende workshops aangeboden, zoals tassen maken en schilderen. Uiteraard hebben de kinderen ook vrije tijd, waarin zij hun eigen knutselprojecten kunnen bedenken en uitvoeren.