Klachtenregeling

Bij klachten hanteert Kindercentrum De Hovenier een klachtenprocedure. Wij hebben een interne en een externe klachtenprocedure. Kindercentrum De Hovenier is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Download Klachtenreglement Document

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Klik hier voor meer informatie omtrent de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.